keresés egész Romániában >


szálláskereső
 

evés-ivás
 

síelés
 

látnivalók
 

erdély
 

székelyföld
 

partium
 

bánság
 

csángóföld
 

hirdetés
  szállás Erdélyben és Romániában

részletes szálláskereső >>>

  erdélyi kedvcsináló
  kihagyhatatlan
  impresszum

Viator 2000 Bt.
8200 Veszprém, Baláca u. 49.
erdelyinyar@gmail.com
transilvaniaturism@gmail.com

! hirdessen nálunk >>>

   

Á L T A L Á N O S    S Z E R Z Ő D É S I    F E L T É T E L E K

 1. Az ERDÉLY, télen-nyáron portálra (www.erdelyinyar.hu, www.erdelyitel.hu, www.transilvaniaturism.com) internetes portál kiadója a VIATOR 2000 Média- és Turisztikai Szolgáltató Bt. /továbbiakban: Kiadó/ A Kiadó nem foglalkozik utazásszervezéssel, következésképpen egyetlen partnere számára sem garantál ügyfeleket vagy vendégeket, a szolgáltatás kizárólag közvetítésre és a szerződő partnerek számára webes felületen való megjelenésre vonatkozik.
 2. Az Interneten történő megjelenés a Kiadó által üzemeltetett ERDÉLY, télen-nyáron portálra (www.erdelyinyar.hu, www.erdelyitel.hu, www.transilvaniaturism.com) weblapon történik meg. Szóbeli megállapodások érvényességéhez azok írásbeli megerősítése szükséges. A Kiadó kizárólag írásbeli megrendelést fogad el, mely érvényesnek tekintendő, ha a Kiadó azt 5 naptári napon belül írásban nem utasítja el.
 3. Az online szolgáltatások érvényességi ideje egy oldalas szálláshely hirdetések esetén a megrendelés ellenértékének Kiadó felé történt megfizetésétől számított egy naptári évre, minden más szolgáltatás esetén a megrendelésben meghatározott időtartam szerint alakul.
 4. Ha a weblap üzemeltetése bármely okból megszűnik, a Kiadó a megrendeléshez nincsen kötve, a Kiadó köteles 30 munkanapon belül a Megrendelőtől átvett szolgáltatások teljes díjának visszafizetésére, ezen felül semmiféle kötelezettsége nincs. A Kiadó jogosult a megrendelés teljesítésétől következmények nélkül bármikor eltekinteni, ha a Megrendelő bármely okból a Kiadó felé fizetési hátralékban van. A Kiadó köteles a weblap üzemeltetésének megszüntetése előtt 30 munkanappal írásban értesíteni a Megrendelőt. Ez értelemszerűen az igénybe vehető valamennyi szolgáltatásra érvényes.
 5. A Kiadó nem vállal kötelezettséget arra, hogy a weblapon a Megrendelő versenytársainak hirdetését nem teszi közzé. Ez értelemszerűen az igénybe vehető valamennyi szolgáltatásra érvényes.
 6. A Kiadó fenntartja magának a jogot arra, hogy kártérítési kötelezettség nélkül a megrendeléstől visszalépjen, ha akár a megrendelt szolgáltatás tartalma, akár technikai formája, akár a megjelenítésre vonatkozó mindenkor irányadó rendelkezésekbe ütközik.
 7. A Kiadó vállalja, hogy minden tőle elvárhatót megtesz a weboldal és szolgáltatásainak zavartalan fenntartása érdekében és a saját rendszerében előálló esetleges hibákat haladéktalanul kijavítja. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Kiadó nem garantálja azt, hogy az Internetes szolgáltatás szünet nélkül és hibamentesen működik, tekintet nélkül arra, hogy technikai és elektronikus zavarok más szolgáltatók rendszerein keresztül gátolhatják a működést. Kiadó nem vállal felelősséget a szolgáltatás rajta kívül álló okok miatt bekövetkező hibái miatt.
 8. A weboldalon megjelenő adatok, hirdetések tartalmát minden esetben a Megrendelő határozza meg, azok valóságtartalmáért kizárólag a Megrendelő a felelős. Ennek megfelelően a Megrendelő köteles olyan adatokat olyan tartalommal és hivatkozásokkal a Kiadó rendelkezésére bocsátani, amelyek a valóságnak és a vonatkozó jogszabályoknak (szerzői jogok, adatvédelem, versenytilalom stb.…) megfelelnek. A megrendelő tudomásul veszi, hogy a Kiadó jogosult minden olyan adat figyelmen kívül hagyására vagy törlésére, amelyek közzététele nyilvánvalóan jogszabályt sért. A Kiadó ezen jogosultsága nem jelent adatellenőrzési kötelezettséget vagy felelősségvállalást. Megrendelő szavatol, hogy a Kiadó rendelkezésére bocsátott anyagok vonatkozásában a fentiek szerint minden jogszabályi kötelezettségnek eleget tett, illetőleg azoknak megfelel. Megrendelő felelős minden olyan kárért vagy harmadik személyek által a Kiadó ellen érvényesített igények teljesítéséért, amely a fentiek megszegéséből adódik.
 9. Megrendelő vállalja, hogy a kitöltött és aláírt Regisztrációs Lapot /lehetőleg a meghirdetni kívánt szálláshelyet, terméket, szolgáltatást stb.… ábrázoló fényképekkel együtt - fénykép nem kötelező/ a Kiadó által megadott elérhetőségek valamelyikére a Megrendelő lap aláírásától számított 5 belül eljuttatja, ennek hiányában a Kiadó a megrendelést semmisnek tekinti. Kiadó a megrendelésről annak kézhezvételét követően írásban (e-mail, fax, levél) visszaigazolást küld Megrendelő részére.
 10. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Kiadó a megrendelés grafikailag megfelelő megjelenését csak az Internet Explorer 4.0 típusú böngészőprogrammal és azok későbbi változataival garantálja. A Megrendelő által igényelt színtónustól a Kiadó által létrehozott színtónus technikai lehetőségek miatt eltérhet, amely azonban a szolgáltatás díját nem érinti.
 11. A Megrendelő köteles az általa észlelt hibákat, működési zavarokat a Kiadónak haladéktalanul bejelenteni.
 12. Kiadó kizárólag a helyesen kitöltött és mellékelt Regisztrációs lappal /esetleg fényképpel/ rendelkező megrendeléseket fogadja el.
 13. Kiadó vállalja, hogy a Megrendelő által aláírt Megrendelőlap és Regisztrációs lap készhez vételétől számított öt munkanapon belül az ERDÉLY - Kaland és Hagyomány (www.erdelyinyar.hu; www.erdelyitel.hu) programszervező és szállásajánló portálon megjelenteti a Megrendelő hirdetését.
 14. Megrendelő vállalja, hogy a Megrendelő lap aláírását követő öt munkanapon belül a megrendelés ellenértékét a Kiadónak megfizeti a Megrendelő lapon feltüntetett módon (Megrendelő választja ki a neki megfelelőt), ki nem fizetett megrendeléseket a Kiadó nem jelentet meg.
 15. Hibásan megjelentetett hirdetések esetén Kiadó vállalja, hogy a megrendelt hirdetés ellenértékét a Megrendelőnek visszafizeti, vagy a megrendelt hirdetés időtartamát annyival hosszabbítja meg, amennyi ideig az hibásan jelent meg. A két módozat közül a Megrendelő választja ki a neki megfelelőt. A megrendelt szolgáltatás díjának visszafizetésén felül a Kiadót semmilyen kártérítési vagy egyéb kötelezettség nem terheli, a Megrendelőtől a szolgáltatás díjaként átvett összeg után kamatfizetési kötelezettsége nincs.
 16. Jelen Általános Üzleti Feltételekben foglaltakat a Megrendelő tudomásul veszi és ezeket a megrendelés aláírásával feltétel nélkül elismeri.
  xxx


útravaló
xxx
  Erdély címszavakban
  lehetőségek nagyvárosok
  szállás erdélyben
éttermek, vendéglátás
szórakozóhelyek
látnivalók
síelés
különleges szállásajánlat
Erdély - leírás
tippek utazóknak
Arad
Beszterce
Nagyvárad
Brassó
Gyulafehérvár
Csíkszereda
Déva
Kolozsvár
Sepsiszentgyörgy
Resicabánya
Marosvásárhely
Nagybánya
Szatmárnémeti
Zilah
Nagyszeben
Temesvár

Jogi nyilatkozat
Általános Szerződési Feltételek
Adatvédelmi nyilatkozat
Hírdetés feladása


Erdély, télen-nyáron: gyors és ingyenes szálláskeresés. Szálláslehetőségeket kínálunk Erdélyből, Székelyföldről, Máramarosból, Partiumból és a Bánságból. Közvetlenül a szállásadóval veheti fel a kapcsolatot. Nagy szálláskínálat, rengeteg erdélyi látnivaló és település leírás, programlehetőség.
Erdély - Kaland és Hagyomány télen-nyáron ------ copyright 2007 VIATOR 2000 Bt.